Menu rozwijane

Od 1972 r. wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne. Ukończył Technikum Rolnicze w Kowalu.

W latach 1971-1988 pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kowalu na stanowisku kierownika gospodarstwa rolnego. W latach 1988 -2001 prowadził własną działalność gospodarczą Zakład Masarsko-Ubojowy w Strzałach.

W 1977 r. uzyskał mandat radnego Gminy Kowal, sprawował go do 1998 r. radny Województwa Włocławskiego w latach 1982-1990. Od 2001 r. do 2007 r. Poseł na Sejm (IV i V kadencji), członek sejmowej komisji ds. rolnictwa, komisji ds. opieki społecznej i rodziny oraz Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

W 2008 r. pracował w Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy, oddział Toruń. Od 2011 r. Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, członek Komitetu COPA COGECA w Unii Europejskiej, bierze udział w pracach kilku komisji.