Menu rozwijane

Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. Absolwentka Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Od 2010 r. prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w hodowli owiec – ras zachowawczych. W latach 2016-2019 kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włodawie.

Jest społecznikiem i lokalną aktywistką, wybraną na radną Gminy Urszulin w powiecie włodawskim. Od grudnia 2019 r. jest pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.

W ramach współpracy z KGW była organizatorką Kongresów Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny. W 2020 r. w jednym z organizowanych kongresów uczestniczył Prezydent RP.