Menu rozwijane

Pochodzi z rodziny chłopskiej.  Magister inżynier rolnictwa. Ukończył studia na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.

Działacz opozycji demokratycznej. W marcu 1980 r. (jeszcze jako uczeń szkoły średniej) zatrzymany przez SB pod zarzutem działalności opozycyjnej. W czasie studiów działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, redaktor naczelny i kolporter pisma „Indeks”, współzałożyciel niezależnej biblioteki, uczestnik strajku na ATR, przewodniczący Komitetu Strajkowego. Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Heroina. 16 grudnia 1981 r. został zatrzymany w domu rodzinnym i poddany nadzorowi MO.

Właściciel gospodarstwa rolnego. Kiedy w 1995 r. reaktywowano w Polsce samorząd rolniczy, Jan Krzysztof Ardanowski został w kolejnych kadencjach wybierany na funkcję Prezesa Toruńskiej Izby Rolniczej, a następnie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W latach 2003-2007 kierował samorządem rolniczym jako Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie.

Działał na rzecz przekształceń w polskiej spółdzielczości, organizując rolników do wspólnej działalności gospodarczej. Współorganizował także Duszpasterstwo Rolników w Diecezjach Toruńskiej i Włocławskiej. Członek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Od 1993 r. w PSL-Porozumienie Ludowe, konkurencyjnej wobec komunistycznego ZSL partii solidarnościowej. W okresie 1998–2002 z ramienia AWS zasiadał w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji. W 2010 ponownie został wybrany do sejmiku kujawsko-pomorskiego.

Od 2001 roku związany z Prawem i Sprawiedliwością. W latach 2005-2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od stycznia 2008 r. do 10 kwietnia 2010 r. był doradcą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, kierując także powołaną przez Prezydenta Radą ds. Wsi i Rolnictwa.

Od 2011 roku Poseł na Sejm RP VII, VIII i IX kadencji. Od 20 czerwca 2018 r do 6 października 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym i drugim rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego.

Żonaty, pięcioro dzieci.