Menu rozwijane

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Polski, dbanie o rozwój gospodarczy całego kraju, w tym odpowiedni rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, należą do priorytetów prezydentury Andrzeja Dudy​.

Wypracowanie spójnej strategii dla rolnictwa i obszarów wiejskich, dokonanie przeglądu rozwiązań prawnych w tym zakresie, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz budowanie przestrzeni do rozmowy o problemach polskiej wsi – to główne cele prac powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę 16 grudnia 2020 r. Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Tworzą ją eksperci i praktycy z różnych dziedzin związanych z wsią i rolnictwem – m.in. członkowie Narodowej Rady Rozwoju, rolnicy i przedstawiciele organizacji rolniczych, osoby związane z branżą spożywczą, reprezentacja samorządu terytorialnego, a także ludzie nauki, zajmujący się problematyką wsi i rolnictwa.

Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - zdjęcie w treści wpisu

Rada to forum konsultacyjno–doradcze Prezydenta RP. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym czy przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Jednym z głównych celów prezydentury Andrzeja Dudy jest systemowe wsparcie rolników i rozwój obszarów wiejskich, w tym m.in. działania na rzecz zrównoważonej produkcji rolnej, wsparcia rolników pokrzywdzonych podczas klęsk żywiołowych oraz kultywowania tradycji wsi. Wśród działań Prezydenta w tym obszarze znajduje się też inicjowanie programów wsparcia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz m.in. promocja polskiej żywności.

Rada nawiązuje do powołanej w kwietniu 2009 roku przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Rady do spraw Wsi i Rolnictwa.

Skład Rady:

Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - zdjęcie w treści wpisu nr 2
Dane z czerwca 2020 r.