Menu rozwijane

Piotr Radziszewski

Piotr Radziszewski - zdjęcie w treści wpisuSpecjalista urolog, chirurg, kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główne obszary zainteresowań zawodowych to neurourologia i onkologia, ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów chorób, oraz medycyna personalizowana. Jest aktywnie zaangażowany w tworzenie polityki zdrowotnej w Polsce. Prowadzi wiele spotkań z pacjentami, doradza organizacjom pacjentów i organizacjom pozarządowym. W codziennej praktyce klinicznej kieruje się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta. Autor ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu podręczników akademickich i licznych opracowań popularno-naukowych.

W latach 2005–2007 był członkiem zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Trzymania Moczu (ICS), w latach 2011–2017 członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 2006–2014 członkiem Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2004 r. jest członkiem Międzynarodowych Konsultacji nt. Nietrzymania Moczu (WHO). Członek komitetów redakcyjnych: „Neurology and Urodynamics”, „Central European Journal of Urology”, „Archives of Medical Sciences” i in. Członek grupy F1000 zajmującej się oceną najlepszych artykułów z dziedziny urologii. Od wielu lat zajmuje się edukacją urologów zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. organizuje liczne zjazdy naukowe oraz wykłada na kongresach krajowych i zagranicznych. Przebywał na stażach naukowych w Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we Franc.