Menu rozwijane

Przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia.

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych. W 2014 r. uzyskał tytuł Master of Business and Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i University Aix-en-Provence. Radny Gdańska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska w kadencji 2014–2018. Odbył wiele zagranicznych staży naukowych. Był członkiem komisji nagród, jak i wielu zespołów przy Ministerstwie Zdrowia, m.in.: ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, ds. chorób rzadkich oraz ds. Narodowego Instytutu Onkologii, którego pracom przewodniczył. Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych.

W przeszłości – przewodniczący międzynarodowej grupy ds. leczenia guzów wątroby u dzieci (SIOPEL) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Otrzymał liczne nagrody naukowe. Jest odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także medalem 100-lecia Niepodległości i medalem Komisji Edukacji Narodowej.