Menu rozwijane

Maria Jolanta Ochman

Maria Ochman - zdjęcie w treści wpisuMagister socjologii; absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, terapeuta-tyflopedagog. W latach 1983–1998 terapeuta w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Od 1989 r. członek NSZZ „Solidarność”. Od 1998 r. do chwili obecnej członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Od 2002 r. do chwili obecnej przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

W latach 1999–2002 członek Rady Mazowieckiej Kasy Chorych. W latach 2007–2015 wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiego Oddziału NFZ. W latach 2006–2010 członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialna za problematykę zdrowotną.

Od 2011 r. do chwili obecnej konsultor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia powołana przez Konferencję Episkopatu Polski. Od 2015 r. członek Rady NFZ delegowany przez reprezentatywne organizacje związkowe.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: w zakresie negocjacji i zarządzania, dialogu społecznego i organizacji służby zdrowia. Uczestniczy w pracach eksperckich zespołów krajowych oraz europejskich związków zawodowych w branży ochrony zdrowia.

Ma na swoim koncie publikacje prasowe na temat ochrony zdrowia w periodykach branżowych, w „Tygodniku Solidarność” i w „Naszym Dzienniku”.