Menu rozwijane

Maciej Dercz

Maciej Dercz - zdjęcie w treści wpisuRadca prawny pracujący na rzecz organów władzy publicznej, m.in.: Urzędu m. st. Warszawy, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Zdrowia, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1990–1997 działacz samorządowy, m.in.: pełnił funkcje radnego wojewódzkiego, miejskiego, był wiceprezydentem miasta Kutna, wiceprzewodniczącym sejmiku wojewódzkiego płockiego, przewodniczącym Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Był przewodniczącym Zespołu ds. Reform Ustrojowych Państwa Krajowej Rady Radców Prawnych i koordynatorem zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych w KPRM. Nauczyciel akademicki. Prowadzi od kilkunastu lat zajęcia doskonalenia zawodowego w zakresie prawa ochrony zdrowia dla KIRR.

Uczestniczył w zespołach roboczych ds. przekształceń i restrukturyzacji działających na rzecz Ministerstwa Zdrowia. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych z zakresu prawa ochrony zdrowia. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego „Maximus”.

Prowadził liczne szkolenia, brał udział w stażach zagranicznych i wielu konferencjach naukowych. Autor oraz współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia, m.in.: Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej (2001), Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia (2006), Prawo Publiczne Ochrony Zdrowia, (2013), Ustawa o działalności leczniczej – komentarz (2013), Dziecko – pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny (2015), Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz (2016), Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej (2016). Współautor raportu Banku Światowego o lecznictwie zamkniętym w Polsce i raportu Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce. Analiza prawa ustrojowego, materialnego i formalnego zrealizowanego na rzecz Ministerstwa Zdrowia.