Menu rozwijane

Wirusolog, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł magistra), Uniwersytetu Amsterdamskiego (stopień doktora), Uniwersytetu Łódzkiego (habilitacja). W styczniu 2019 otrzymał tytuł profesora nauk biologicznych. Specjalizuje się w wirusologii, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zakażenia oraz opracowaniem nowych strategii terapeutycznych przy zakażeniach wirusowych ludzi i zwierząt. Twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor ponad 100 publikacji w takich czasopismach jak Nature Medicine, Science Translational Medicine, PNAS, PloS Pathogens, Journal of Virology czy Science Signalling, które były cytowane w literaturze światowej prawie cztery tysiące razy. Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie (Horyzont2020, ERC, FNP, NCN i inne).

 

Kierownik i koordynator licznych grantów badawczych, m.in. w ramach programu Horyzont2020, IMI2, European Cooperation in Science and Technology, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także grantów finansowanych przez podmioty komercyjne. W latach 2009 - 2016 koordynator ds. naukowych programu „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2017 członek Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii.

W 2020 członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.  Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.