Menu rozwijane

Janusz Szczegielniak

Jan Szczegielniak - zdjęcie w treści wpisuSpecjalista Fizjoterapii. Wiceprezes Zarządu Głównego i Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej. Członek Krajowej Rady Fizjoterapii. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej, dyrektor Instytutu Fizjoterapii, prodziekan, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Pełni funkcje eksperckie i doradcze w specjalistycznych zespołach, obejmujących obszar fizjoterapii, działających przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych i Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Autor i współautor ponad 280 artykułów oraz 40 pozycji zwartych z dziedziny fizjoterapii. Członek rad naukowych i czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, członek zespołów redakcyjnych wielu czasopism specjalistycznych.

Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi.