Menu rozwijane

JS.jpg [183.56 KB]

Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu w KPRP

Urodzony w 1984 roku we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz autorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego ograniczeniom technologii podtrzymującej życie zatytułowanego „Terapia daremna dla lekarzy i prawników”. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie „Strategii i Innowacji”.

W czasie służby wojskowej w Wojskowym Instytucie Medycznym utworzył Klinikę Medycyny Hiperbarycznej – pierwszy w Polsce, wojskowy ośrodek kliniczny dedykowany leczeniu personelu podwodnego oraz latającego Sił Zbrojnych.

Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność, w roku 2018 za podjęcie się ratunkowej terapii hiperbarycznej pilota samolotu odrzutowego MIG29, który uległ awarii w trakcie lotu oraz w roku 2020  za kierowanie Polską Wojskowo–Cywilną Misją Medyczną w Lombardii w trakcie pandemii COVID–19.

Był Dowódcą Polskiej Wojskowej Misji Medycznej do USA w 2020 roku, a w trakcie wizyty w Białym Domu otrzymał oficjalne podziękowania od Prezydenta Stanów Zjednoczonych za wkład polskich medyków w zwalczanie pandemii SARS CoV2 w USA i został odznaczony amerykańskim Wojskowym Medalem Zasługi Stanu Illinois.

Jest autorem pierwszych zaprojektowanych w Polsce modułowych szpitali tymczasowych oraz kilku innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny medycyny i bezpieczeństwa podlegających europejskiej ochronie własności intelektualnej.

Odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego. Laureat Portretów Polskiej Medycyny. Od czasów studenckich jest autorem publikacji z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, a także założycielem Centrum Ratownictwa.

Przed objęciem stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym w stopniu majora