Menu rozwijane

Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP

Grażyna Ignaczak-Bandych - zdjęcie w treści wpisuGrażyna Ignaczak-Bandych (ur. 1 maja 1963 r.) jest absolwentką Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia podyplomowe Prawno-Samorządowe w Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe z zakresu kontroli i audytu na Uniwersytecie Warszawskim, ponadto Studium Edukacji Ekonomicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla kadry zarządzającej problematyką teleinformatyczną. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu planowania strategicznego, zarządzania i przywództwa, finansów publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami – posiada PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management. Zdała egzamin państwowy z języka francuskiego.

7 sierpnia 2015 r. objęła nowe stanowisko – została pierwszym w historii Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  – dyrektorem generalnym.

8 października 2020 r. – Prezydent Andrzej Duda powołał ją na stanowisko szefa KPRP.

Od 2008 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

Grażyna Ignaczak-Bandych jest związana z administracją rządową od 2000 r. Wtedy rozpoczęła pracę jako Mazowiecki Wicekurator Oświaty, następnie – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako dyrektor Departamentu Mecenatu, a później jako zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego. W latach 2005-2007 była dyrektorem generalnym tego resortu. Od 2007 do 2015 pełniła funkcję dyrektora generalnego w centralnym urzędzie administracji rządowej – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Działała w NSZZ „Solidarność”. Od 1998 była radną stołecznej dzielnicy Praga-Południe z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2002-2006 zasiadała w radzie Warszawy – wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości – w której przewodniczyła komisji edukacji i rodziny.

Od 2004 r. była pracownikiem dydaktycznym w Akademii Leona Koźmińskiego, a następnie – do 2015 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1998-2000 była nauczycielem języka polskiego, m.in. w XCIX LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.

Prywatnie – jest mężatką, ma syna.

Do kompetencji Szefa Kancelarii należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Kancelarii;
2) planowanie i realizowanie działań w zakresie współpracy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;
3) koordynacja w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami politycznymi;
4) współpraca z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;
5) bezpośredni nadzór nad Biurem Szefa Kancelarii oraz Biurem Obsługi Organizacyjnej Prezydenta.

Szef Kancelarii Prezydenta sprawuje nadzór i koordynację nad obsługą organizacyjną Prezydenta, dotyczącą w szczególności prawidłowości realizacji wizyt i spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta.