Menu rozwijane

Ewa Marcinowska-Suchowierska

Ewa Marcinowska-Suchowierska - zdjęcie w treści wpisuAbsolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracuje w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, z którym jest związana od początku swojej działalności zawodowej i naukowej (1972 r.).

Specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, lekarz praktyk i nauczyciel akademicki. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości CMKP do 2015 r., a w ostatnich latach kierownik Kliniki Geriatrii. Od 2020 r. na emeryturze. Kontynuuje działalność naukową i dydaktyczną w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP. Uczestniczy aktywnie w pracach komisji bioetycznej, czuwając jako jej przewodnicząca nad przebiegiem badań klinicznych. Działa także w gronie ekspertów polskich (przewodnicząca zespołu) i zagranicznych ds. osteoporozy oraz niedoborów witaminy D. Swoją działalność lekarską ukierunkowaną na osoby dorosłe wzbogaca pracą na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem w ramach organizacji pozarządowych. Założyła Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin „Krok po Kroku”.

Dorobek naukowy i dydaktyczny koncentruje się wokół tematyki zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowo-magnezowej, witaminy D i chorób metabolicznych kości, a zwłaszcza osteoporozy u ludzi starych, i obejmuje ponad 400 prac naukowych.