Menu rozwijane

Główne zadania rady to:

  • analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia,
  • tworzenie forum debaty,
  • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieraniem działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatywy legislacyjnej,
  • promowanie postaw prozdrowotnych.

Prace Rady ds. Ochrony Zdrowia są kontynuacją aktywności Sekcji Ochrona Zdrowia NRR, która działała w latach 2015-2020, wspierając swoją wiedzą Prezydenta RP w trakcie pierwszej kadencji.

Rada ds. Ochrony Zdrowia została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 12 lutego 2021 r.>>

Rada do spraw Ochrony Zdrowia - zdjęcie w treści wpisu

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, 12 lutego 2021 r.

Skład Rady:

zdrowie_infografika6_fb_1200x1800_poprawiona2-01.jpg [2.94 MB]Dane z czerwca 2020 r.