Menu rozwijane

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także m.in. studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, a także program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej. Szkolił się także m.in. w NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence w Tallinie.

W latach 2015–2017 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu, a w latach 2017–2018 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym. W MSWiA uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości w Komendzie Głównej Policji. W latach 2018–2020 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, piastujący również funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Odpowiedzialny m.in. za opracowanie, wdrożenie, a następnie realizację programu podniesienia zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni – CYBER.MIL.PL. Od 2020 r. Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Jest autorem publikacji naukowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, członkiem Rad Naukowych czasopism „Cybersecurity and Law” i „Wojskowy Przegląd Prawniczy” oraz Rady Konsultacyjnej Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Od 2019 roku jest także stałym publicystą miesięcznika „Polska Zbrojna”, na łamach którego porusza kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, w tym zwłaszcza w wymiarze militarnym, związanym z domeną operacyjną cyberprzestrzeni. Keynote speaker i panelista licznych krajowych i międzynarodowych konferencji związanych z cyberbezpieczeństwem.