Menu rozwijane

Generał dywizji (rez.), dr nauk wojskowych.

W latach 1981–1985 uczęszczał do Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu dowodził kolejno: grupą specjalną, plutonem specjalnym i kompanią specjalną w obecnej Jednostce Komandosów. W latach 1992–1994 brał udział w misji UNPROFOR w byłej Jugosławii, gdzie dowodził polskimi żołnierzami na pograniczu serbsko – chorwackim i serbsko – bośniackim. Po powrocie do kraju ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej i został starszym oficerem operacyjnym w sztabie obecnej 6 Brygady Powietrzno – Desantowej w Krakowie. W kolejnych latach dowodził jednostkami Brygady: 6. Batalionem Desantowo – Szturmowym w Niepołomicach i 18. Batalionem z Bielska–Białej. W marcu 1999 r. brał udział w ćwiczeniach sił natychmiastowego reagowania „Adventure Exchange”, gdzie dowodzona przez niego jednostka otrzymała najwyższe oceny spośród innych jednostek NATO. Dwa miesiące później objął dowodzenie kontyngentem „PJW KFOR” w Kosowie, pierwszą polską jednostką bojową realizującą zadania poza granicami Polski w strukturach NATO. W ramach operacyjnego podporządkowania podlegały mu litewskie i ukraińskie pododdziały biorące udział w misji KFOR. 26 maja 2000 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został powołany na stanowisko dowódcy Wojskowej Formacji Specjalnej GROM. Jednostką GROM dowodził do 11 lutego 2004 r., kiedy to złożył wypowiedzenie stosunku służbowego, sprzeciwiając się polityce Sztabu Generalnego wobec Jednostki GROM i sił specjalnych. W czasie jego dowództwa GROM brał udział w misji stabilizacyjnej w Kosowie/Macedonii, Afganistanie, w II wojnie w Zatoce Perskiej oraz w Iraku. Po odejściu z czynnej służby wojskowej był doradcą ds. bezpieczeństwa Prezydenta m.st. Warszawy. W roku 2005 objął stanowisko doradcy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. zwalczania terroryzmu. 23 lutego 2006 r. powrócił na stanowisko dowódcy Jednostki Specjalnej GROM. We wrześniu 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na funkcję Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Oprócz Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i Akademii Obrony Narodowej ukończył między innymi: specjalistyczne kursy w USA: „Rangersów”, powietrzno–desantowy (Airborne), naprowadzania śmigłowców (Pathfinder), International Senior Defense Management Course w Monterey; Studium Obronności Państwa i Podyplomowe Studia Strategiczno–Obronne oraz szkolenia – seminaria na temat współczesnych wyzwań bezpieczeństwa w George C. Marshall European Center (Garmish – Partenkirchen, Niemcy)  i Asia–Pacific Center for Security Studies (Honolulu, USA).

Aktualnie edukator dla bezpieczeństwa i wykładowca akademicki, autor i współautor takich publikacji jak: „Grom w działaniach przeciwterrorystycznych”, „Szefologika, czyli logika szefowania”, „Rozgromić konkurencję”, „Bezpiecznie już było, czyli jak żyć w świecie sieci terrorystów i ciągłej niepewności”, „Armia – instrukcja obsługi”.

Od wielu lat uczestniczy w maratonach i ultramaratonach biegowych, triathlonista, zawodnik Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich, z którą rozgrywa mecze w ramach akcji charytatywnych. Instruktor strzelectwa,  narciarski i spadochronowy (klasa mistrzowska).