Menu rozwijane

Nadinspektor Policji.

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (wyższe studia zawodowe w zakresie prawno–administracyjnej ochrony porządku publicznego) oraz Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa). Ukończył także studia podyplomowe – Zarzadzanie Jakością w Administracji Publicznej.                                                                         

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie ukończył studnia podyplomowe MBA.

W latach 1991 – 2009 pełnił służbę  w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu na stanowiskach – specjalisty w Sekcji ds. zwalczania przestępczości gospodarczej, kierownika Sekcji w Wydziale Kryminalnym, zastępcy a następnie naczelnika Wydziału Kryminalnego, zastępcy a następnie pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.

W latach 2009 – 2016 był Komendantem Miejskim Policji w Przemyślu, następnie (w latach 2016 – 2018) Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie. W roku 2016 mianowany na stopień nadinspektora Policji.

W latach 2018 – 2020 Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Od 2012 roku starszy wykładowca a następnie adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Teczniczno–Ekonomicznej w Jarosławiu (Zakład Nauk o Bezpieczeństwie). Od 2020 roku – Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Lokalnego PWSTE w Jarosławiu.

Angażuje się w działalność społeczną jako Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia im. insp. Marka Woźniczki w Krakowie.