Menu rozwijane

Dr hab. nauk prawnych (doktorat Uniwersytet Warszawski, habilitacja Uniwersytet Jagielloński). Radca prawny, profesor uczelni i kierownik Katedry Prawa Cyberprzestrzeni i Nowych Technologii w Instytucie Prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dyrektor Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS. W latach 1996–2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. W latach 2011–2018 wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego (centrum kompetencji w obszarze cyfryzacji). Doradca społeczny Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa, członek Rady ds. cyfryzacji.

Jako naukowiec prowadzi prace badawcze dotyczące regulacji prawnych w obszarze mediów, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, ochrony własności intelektualnej, procesów cyfryzacji i wpływu nowych technologii na rozwój państwa i sytuację prawną jednostki. W swoich działaniach zawodowych łączy doświadczenie praktyczne z teorią. Autorka i współautorka monografii i licznych artykułów, do których zaliczyć można takie pozycje jak: „Prawo nowych technologii”, „Cyberodpowiedzialność”, „Bezpieczeństwo, Prywatność, Tożsamość”, „Ochrona informacji w cyberprzestrzeni”, „Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni”, „Prawo bezpieczeństwa informacyjnego”, „Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji”, „Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej”, „Informacja i informatyzacja w administracji publicznej”, „Prawo bezpieczeństwa kulturowego”, „Prawna ochrona treści cyfrowych”.