Menu rozwijane

Po ukończeniu w 1970 r. studiów slawistycznych i polonistycznych na Uniwersytecie Warszawskim  pracował na tej uczelni jako nauczyciel akademicki. Opublikował szereg artykułów oraz przekładów literackich i naukowych.

Od 1978 r. związał się z opozycją  antykomunistyczną. W latach 1980–1991 działał w legalnych i podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel i redaktor drugoobiegowego czasopisma „Europa”. Członek Rady podziemnego Instytutu Europy Wschodniej.

W 1991 r. wstąpił do służby zagranicznej jako Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii, w fazie ostrego kryzysu konstytucyjnego, a następnie  kształtowania się, poprzez działania wojenne, państwowości Słowenii i Chorwacji. Jesienią 1992 r. przeniesiony z Belgradu do Warszawy, gdzie rezydował jako Ambasador RP w Federalnej Republice Jugosławii. Zakończył misję w 1995 r. Równolegle, w latach 1992 – 1997 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowisku wicedyrektora Departamentu Europy, odpowiadając za stosunki z państwami Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej oraz współpracę w strukturach regionalnych tego obszaru. W latach 1997 – 2003 ambasador w Republice Chorwacji. 

Po powrocie do Polski, w stopniu ambasadora tytularnego, piastował stanowisko zastępcy dyrektora  a następnie dyrektora Departamentu Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, połączone z obowiązkami Narodowego Koordynatora Współpracy Wyszehradzkiej. W 2008 r. mianowany ambasadorem w Republice Włoskiej z akredytacją na Malcie i w San Marino. Odwołany w 2010 r.

Od lutego 2011 do końca grudnia 2012 r.  ambasador w Bośni i Hercegowinie. W 2013 r. przeniesiony na emeryturę. Między grudniem 2015 i listopadem 2016 r. sprawował obowiązki Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Światowych Dni Młodzieży–Kraków 2016.

W latach 2015 – 2020 członek Sekcji Obronność, Bezpieczeństwo, Polityka Zagraniczna Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Wyróżniony  Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2000 r.). Odznaczenia zagraniczne: Officier de l`Ordre du Phenix (Grecja, 1996 r.), Rad Bieleho Dvojkríža III. Triedy (Słowacja, 1998 r.), Red Kneza Trpimira (Chorwacja 2003 r.), L–Ordni Nazzjonali tal–Meritu Kumpann (Malta, 2009 r.).