Menu rozwijane

16_Rada_ds_ Bezpieczenstwa_20211215_MBO22946.jpg [333.47 KB]

Do zadań Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności, jako organu konsultacyjno–doradczego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, wskazywanie zagrożenia dla istotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa i obronności, a także dokonywanie przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących spraw bezpieczeństwa i obronności.  

Skład Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności:

Przemysław Żurawski vel Grajewski – Przewodniczący Rady
Paweł Soloch
Andrzej Zybertowicz
Izabela Albrycht
Katarzyna Chałubińska–Jentkiewicz
Jerzy Chmielewski
Antoni Z. Kamiński
Krzysztof Pobuta
Roman Polko
Filip Seredyński
Przemysław Wywiał
Tomasz Zdzikot

ZOBACZ TAKŻE: Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności rozpoczęła prace

Wewnętrzne.jpg [459.23 KB]
Dane z czerwca 2020
Militarne.jpg [732.35 KB]
Dane z czerwca 2020