Menu rozwijane

Skład Konwentu: 

  1. Konrad Dziobek, Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju
  2. Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
  3. Piotr Czauderna, Przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia
  4. Marek Rymsza, Przewodniczący Rady ds. Społecznych
  5. Łukasz Rzepecki, Przewodniczący Rady ds. Młodzieży
  6. Paweł Sałek,  Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych
  7. Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Rady ds. Samorządu Terytorialnego
  8. Andrzej Waśko, Przewodniczący Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania

_____________________________________________________

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych.

Prace programowe Narodowej Rady Rozwoju koordynuje Konwent Narodowej Rady Rozwoju, któremu przewodniczy Sekretarz Narodowej Rady. W skład Konwentu Narodowej Rady wchodzą Sekretarz Narodowej Rady i przewodniczący rad.

W ramach NRR działają: