Menu rozwijane

11 maja 2022

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności debatowano m.in. o sposobach skutecznego współdziałania służb w Polsce.

O efektach dyskusji opowiedział generał Roman Polko:

W posiedzeniu wzięli udział m.in. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Przewodniczący Rady, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister Piotr Ćwik oraz Doradca Prezydenta RP prof. Andrzej Zybertowicz.