Menu rozwijane

15 grudnia 2021

Prezydent Andrzej Duda – w ramach Narodowej Rady Rozwoju – powołał Radę ds. Bezpieczeństwa i Obronności. W jej skład weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii, przedstawiciele świata nauki oraz eksperci, m.in z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Sytuacja bezpieczeństwa nie jest dzisiaj łatwa i to w wielu aspektach. Ostatnie dziesięciolecia postawiły nas w obliczu zupełnie nowej formuły konfliktu, jakimi są konflikty i ataki o charakterze hybrydowym – mówił Andrzej Duda, dziękując za gotowość do tego, aby wspomóc funkcjonowanie głowy państwa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem, ocenie obecnych, a także przyszłych zagrożeń oraz w wypracowaniu strategii rozwojowej.


CAŁA WYPOWIEDŹ>>

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś także I posiedzenie nowo powołanej Rady. Oprócz Prezydenta głos zabrali również minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

– Prezydent powołuje rady tematyczne, które są jego bezpośrednim zapleczem eksperckim w wielu obszarach. Obecnie funkcjonuje sześć rad – wyjaśnia Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, dodając, że jednym z powodów powołania dzisiejszej Rady w tym momencie jest sytuacja na granicy polsko–białoruskiej.

Rada ds. Bezpieczeństwa i Obronności jako organ konsultacyjno–doradczy Prezydenta RP będzie m.in. przygotowywać opinie i ekspertyzy dla Prezydenta, wskazywać na zagrożenia istotne dla interesu Rzeczypospolitej, a także dokonywać przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz obronności.

Powołana dziś Rada będzie działać w ramach Narodowej Rady Rozwoju, której celem jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta RP we wskazanych obszarach tematycznych.