Menu rozwijane

03__andrzej_duda__rada_ds_ochrony_zdrowia__210929_mb019961.jpg [962.36 KB]

Narodowa Rada Rozwoju stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno – doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem Narodowej Rady jest tworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowa Rada realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez działalność rad, które zrzeszają ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje oraz stanowią zaplecze ekspercko–doradcze dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanych obszarach tematycznych.

Prace programowe Narodowej Rady Rozwoju koordynuje Konwent Narodowej Rady Rozwoju, któremu przewodniczy Sekretarz Narodowej Rady. W skład Konwentu Narodowej Rady wchodzą Sekretarz Narodowej Rady i przewodniczący rad.

W ramach NRR działają:

Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

Jako forum konsultacyjne Rada przygotowuje opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

Każdy zespół działających w ramach NRR liczy kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Gościnnie w pracach NRR uczestniczą także specjaliści z obszarów będących tematem aktualnych posiedzeń. Sekretarzem NRR jest Konrad Dziobek, doradca społeczny Prezydenta RP, a wsparcie organizacyjne zapewnia Biuro Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich.

Ustanowienie Narodowej Rady Rozwoju Andrzej Duda zapowiadał w trakcie kampanii prezydenckiej 2015 roku, jako nawiązanie do gremium powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rada w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego odbyła dwa posiedzenia – pierwsze poświęcone demografii, drugie finansom.

Narodowa Rada Rozwoju kadencji 2015–2020 przygotowała kilkaset ekspertyz i opinii, a także założeń merytorycznych do prezydenckich projektów ustaw. Praca członków Narodowej Rady Rozwoju przyczyniła się do opracowania projektów sześciu, przyjętych następnie przez Parlament i podpisanych przez Prezydenta RP, ustaw.

O Narodowej Radzie Rozwoju - zdjęcie w treści wpisu
Pierwsze posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia, 12 lutego 2021 r.