Menu rozwijane

15 września 2022

W Belwederze odbyła się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Iranu, Pakistanu, Chile, Estonii, Belgii i Szwajcarii.

Listy złożyli następujący ambasadorowie:

JE Pan Hossein Gharibi, Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w RP

008_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Iran_20220915_JSZ_6301.jpg [217.71 KB]

JE Pan Khalid Hussain Memon, Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu w RP

019_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Pakistan_20220915_PK1_0027.jpg [441.89 KB]

JE Pani Aylin Estrella Joo Liem, Ambasador Republiki Chile w RP

030_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Chile_20220915_PK1_0204.jpg [399.11 KB]

JE Pan Miko Haljas, Ambasador Republiki Estońskiej w RP

040_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Estonia_20220915_PK1_0331.jpg [235.49 KB]

JE Pan Rik Van Droogenbroeck, Ambasador Królestwa Belgii w RP

051_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Belgia_20220915_PK1_0478.jpg [451.33 KB]

JE Pan Fabrice Filliez, Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w RP

061_Andrzej_Duda_listy_uwierzytelniajace_Szwajcaria_20220915_PK1_0633.jpg [264.19 KB]