Menu rozwijane

12 lipca 2022

W Belwederze odbyła się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez ambasadorów: Republiki Serbii, Państwa Izrael, Republiki Peru, Republiki Kuby oraz Federacyjnej Republiki Brazylii.

Listy złożyli następujący ambasadorowie:

JE Pan Nebojsza Koszutić, Ambasador Republiki Serbii w RP

06_PAD_Listy_20220712_JS__1246.jpg [237.23 KB]

JE Pan Jakow Liwne, Ambasador Państwa Izrael w RP

11_PAD_Listy_20220712_JS__1381.jpg [261.03 KB]

JE Pan Hubert Wieland Conroy, Ambasador Republiki Peru w RP

16_PAD_Listy_20220712_JS__1493.jpg [200.26 KB]

JE Pani Margarita Emelina Valle Camino, Ambasador Republiki Kuby w RP

22_PAD_Listy_20220712_JS__1629.jpg [577.53 KB]

JE Pan Haroldo de Macedo Ribeiro, Ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii w RP

29_PAD_Listy_20220712_JS__1758.jpg [203.34 KB]