Menu rozwijane

02js__4535.jpg [358.05 KB]

Prezydent RP Andrzej Duda zainicjował dyskusję na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji w perspektywie 5–10–20 lat. Celem jest określenie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby polskie firmy stały się liderami w zakresie kluczowych technologii przyszłości (biotechnologia, gospodarka cyfrowa, energia i środowisko, zaawansowane materiały). 

Rozwój technologii cyfrowych, biotechnologii, nowych zaawansowanych materiałów oraz technologii pojawiających się w obszarach energetyki i środowiska, a także rewolucja związana z wejściem do powszechnej eksploatacji technologii sztucznej inteligencji i robotów – to wszystko niezwykle szybko zmienia świat i gospodarkę, w której żyjemy.

Sprzyjające otoczenie regulacyjne jest jednym z warunków rozwoju innowacyjności, której nieodłączną cechą jest wysoki poziom ryzyka. Każda z branż spotyka się z innymi wyzwaniami, ma inny potencjał i inne potrzeby, stąd potrzeba rozmowy z przedstawicielami poszczególnych sektorów.

Dotychczas w ramach cyklu konferencji „Technologie Przyszłości” odbyły się spotkania dedykowane biotechnologii, elektromobilności i przemysłowi kosmicznemu:

Technologie Przyszłości. Biotechnologia” 

02_jsz_0196.jpg [138.19 KB]

Technologie Przyszłości. Elektromobilność” 

24_ksa_2810-.jpg [273.16 KB]

Technologie Przyszłości. Przemysł kosmiczny

11js__5246.jpg [359.27 KB]

Branże biotechnologiczna, elektromobilność oraz przemysł kosmiczny to bardzo ważne gałęzi polskiego przemysłu, które już dziś mają potencjał do tego, by stać się kolejnymi kołami zamachowych gospodarki, mającymi znaczący wkład w rozwój kapitału ludzkiego i rynek pracy.

W czasie każdej z konferencji przewidziano udział przedstawicieli perspektywicznych technologii różnych branż, którzy prezentują specyfikę swojego sektora, opowiadają o swoich sukcesach oraz zastanawiają się nad warunkami, jakie muszą być spełnione, aby stać się liderem w zakresie technologii przyszłości.

Technologie Przyszłości - zdjęcie w treści wpisu nr 1

W ramach cyklu odbyło się także spotkanie Motorsport kołem zamachowym gospodarki i szansą rozwoju dla młodzieży. Goście Prezydenta RP dyskutowali o rozwoju sportu motorowego i przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, wskazując na potrzeby i wyzwania stojące przed polską gospodarką w kontekście motoryzacji.

06_andrzej_duda_technologie_przyszlosci_20191120_ks1_7001.jpg [307.30 KB]