Menu rozwijane

O ustawie

O ustawie - zdjęcie w treści wpisu

Dwa lata działalności Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP pokazały, że w Polsce wciąż bardzo wielu obywateli nie ma dostępu do podstawowej pomocy umożliwiającej rozwiązanie pojawiających się w ich życiu problemów prawnych. Wielu osób często nie stać na odpłatną pomoc. Nierzadko bowiem ich sprawy wymagają współpracy wykraczającej poza jedno spotkanie, niekiedy taka doraźna pomoc w postaci wyjaśnienia przepisów i utworzenia pisma jest niewystarczająca. Wówczas konieczne okazuje się opracowanie całego planu wyjścia z trudnej sytuacji - skomplikowanej nie tylko z powodu problemów prawnych.

Dotychczasowa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Katalog osób uprawnionych do skorzystania z pomocy skonstruowany został tak, że dostęp do jej uzyskania był nadmiernie ograniczony. Niedostatecznie także rozpowszechniano informacje o możliwościach i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy. W rezultacie, w niektórych punktach nie pojawiał się niekiedy w ciągu dnia nikt zainteresowany uzyskaniem wsparcia.

To trzeba było zmienić. Tego zadania podjął się Prezydent RP. Wpływające do KPRP informacje od obywateli dotyczące funkcjonowania dotychczasowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej spowodowały, że Prezydent RP zdecydował się na przygotowanie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy, która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku. Nie tylko zmienia ona zasady organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale właściwie buduje ten system zupełnie od nowa.

Pomocne w realizacji tego zadania było Ministerstwo Sprawiedliwości. Współpraca wielu środowisk zaowocowała uchwaleniem ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >> 

Treść Ustawy dostępna jest TUTAJ

O ustawie - zdjęcie w treści wpisu nr 1