Menu rozwijane

Sekretariat projektu Narodowe Czytanie

Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00–902 Warszawa

tel. (48 22) 695 12 77
e–mail: [email protected]