Menu rozwijane

Kontakt

Sekretariat projektu Narodowe Czytanie
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (48 22) 695 13 60, 695 12 02, 695 12 44
faks: (48 22) 695 12 46
e-mail: [email protected]