Menu rozwijane

Żernica (województwo śląskie)

Żernica, Zespół Szkolno – Przedszkolny, 6 września, g. 8:00-13:00.

W Żernicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym będą czytane wybrane fragmenty utworów Aleksandra Fredry. Ponadto przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna na temat życia i twórczości pisarza.