Menu rozwijane

Zebrzydowice (województwo śląskie)

Zebrzydowice, Zespół Szkół, ul. Kochanowskiego 55, 6 września, g. 8:00-13:00

We wszystkich klasach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na lekcjach języka polskiego nauczyciele przedstawią uczniom ideę „Narodowego Czytania” oraz przybliżą życiorys i twórczość Aleksandra Fredry. W klasach I - III dzieci wykonają ilustracje do wysłuchanych utworów. W klasach starszych odczytane zostaną fragmenty dzieł z podziałem na role.

Lokalizacja