Menu rozwijane

Zduńska Wola (województwo łódzkie)

1.Zduńska Wola, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli (Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi), g.8:55-11.30

W Zduńskiej Woli, w Zespole Szkół nr 1 uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej przeczytają uczniom klasy zerowej i klas pierwszych wybrane utwory Aleksandra Fredry: ,,Paweł i Gaweł”, ,,Małpa w kąpieli”, ,,Cygana i babę”, ,,Wiatr i noc”, ,,Sowę”. Czytaniu utworów towarzyszyć będą krótkie scenki ilustrujące niektóre utwory.

2.Zduńska Wola, Szkoła Podstawowa nr 10, 4 września, g. 12:45 –14:30

W Zduńskiej Woli, w Szkole Podstawowej nr 10 przeczytane zostaną wybrane utwory Aleksandra Fredry m.in. ,,Paweł i Gaweł”, „Ojczyzna Nasza”, „Bajeczka o osiołku”. Czytaniu towarzyszyć będzie konkurs plastyczny.