Menu rozwijane

Żary (województwo lubuskie)

1. Czytelnia Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, ul. Spokojna 2, g. 8.45-10.45.

Narodowe Czytanie odbędzie się w wykonaniu nauczycieli, bibliotekarzy i dzieci , którzy czytać będą wybrane utwory Aleksandra Fredry. W tym samym dniu otwarty zostanie również konkursu plastyczny pod hasłem „Twórczość Aleksandra Fredry”, którego rozwiązanie nastąpi w czasie późniejszym.

2. Żary, Centrum Handlowe Tesco, ul. Broni Pancernej 15, g. 10:30 do 12:00

Dla słuchaczy będących klientami Centrum Handlowego Tesco w Żarach młodzież będzie czytać wiersze satyryczne, fraszki i bajki wierszowane, a także kilka wybranych przez samą młodzież scen ze sztuk Aleksandra Fredry. Do publicznego czytania zostaną też zaproszeni zainteresowani klienci Tesco.

3. Żary, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wrocławska 11, g. 16:30-19:00

W bibliotece czytana będzie „Sztuka obłapiania”. Czytanie prowadzić będą literaci z Klubu Literackiego i uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie zakończy się projekcją filmu fabularnego „Zemsta”.

Lokalizacja