Menu rozwijane

Zagoździe (województwo lubelskie)

 Zagoździe, Zespół Szkół, Lipniak 5, g. 10.00-12.00

Adresatami uroczystości są uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz społeczność lokalna. W programie przewidziano m. in.: czytanie utworów A. Fredry, zagadki literackie, kiermasz taniej książki oraz budowanie wielkiego muru.

Lokalizacja