Menu rozwijane

Wrocław (województwo dolnośląskie)

1. Rynek we Wrocławiu przy Muzeum Pana Tadeusza i Pomniku Aleksandra Fredry, g. 12:00-14:00.

Już od 4 do 6 września we wrocławskich placówkach oświatowych promowana będzie twórczość Aleksandra Fredry. Na lekcjach i na przerwach odbędzie się wówczas czytanie fragmentów dzieł romantycznego twórcy, zostaną również zorganizowane: maraton czytelniczy, gry i zabawy związane z bajkami i komediami.

7 września w Rynku, obok pomnika Aleksandra Fredry, wolontariusze akcji „Cały Wrocław czyta” oraz pracownicy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zorganizują grę uliczną pt. „Wokół Fredry”. Fragmenty dzieł komediopisarza czytane będą z balkonu Muzeum Pana Tadeusza.

2. Biblioteka Sąsiedzka w Info Nadodrze, ul. Łokietka 5, g. 07:00-10:00

"Aleksander Fredro jest w złym humorze" - hasło czytania zaczerpnięto z tytułu książki Jarosława Marka Rymkiewicza. Zostanie dokonany wybór cytatów z książek Aleksandra Fredry, które propagować będą różnorodność jego twórczości i jej aktualność. Cytaty umieszczone zostaną na samodzielnie przygotowanych chorągiewkach, które będzie można zabrać ze sobą. Znajdą się w minimum 4 lokalizacjach na wrocławskim Nadodrzu. Akcja potraktowana jako przykład, że drobne wydarzenia to także działania obywatelskie i każda okazja jest dobrą okazją do czytania.

3. Zespół Szkół Nr 11, ul. Grochowa 36-38, 4-6 września

W holu szkoły przygotowana zostanie tablica informacyjna o akcji „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro” oraz ekspozycja książek z dziełami pisarza. Zaplanowano kilka spotkań uczniów z twórczością autora. Dzieci będą miały okazję wypowiedzieć się na temat wysłuchanego wiersza i płynącej z niego nauki oraz wykonać ilustrację do utworu.

10 września br. odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego uczniowie rozwiązywać będą quiz i obejrzą wystawę swoich prac.

Lokalizacja