Menu rozwijane

Wola Lipieniecka Duża (województwo mazowieckie)

Wola Lipieniecka Duża, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu, Publiczna Szkoła Podstawowa, 6 września, g. 11.00 – 14.00

Dzieła Aleksandra Fredry czytać będziemy w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej w dniu 06.09.2013 r. Uroczystość rozpocznie Dyrektor PSP odczytując list pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Następnie każda z klas przedstawi przygotowaną wcześniej pracę plastyczną pt. ,,Karta tytułowa’’, która obrazować będzie wybrany utwór Aleksandra Fredry. Przy każdej prezentowanej ilustracji zostanie odczytany fragment utworu pisarza. Czytać będą dzieci, rodzice, wychowawcy, pracownicy biblioteki oraz zaproszeni goście. Na zakończenie rozstrzygniemy konkurs, wyłonimy najładniejszą ilustrację karty tytułowej oraz przeczytamy „Zemstę” z podziałem na role. Chętni będą mogli również obejrzeć projekcję filmu pod tym samym tytułem.

Lokalizacja