Menu rozwijane

Wierzbinek (województwo wielkopolskie)

Wierzbinek, Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Powstańców Styczniowych 11, 6 września, w godzinach pracy.

Do udziału w przedsięwzięciu wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz zaprosił przedstawicieli różnych środowisk lokalnej społeczności, uczniów szkół i wszystkich mieszkańców gminy.

Lokalizacja