Menu rozwijane

Wieruszów (województwo łódzkie)

Wieruszów, Park Miejski, g. 12:00-13:30

W Wieruszowie uroczystości związane z akcją Narodowego Czytania odbędą się w Parku Miejskim. Imprezę rozpocznie występ grupy teatralnej „Ekstrakt” z Sokolnik, która przedstawi scenki rodzajowe ze znanych utworów A. Fredry. Kolejnym punktem programu będzie głośne czytanie dzieł autora przez przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i organizacji. Akcji towarzyszyć będzie quiz ze znajomości dzieł poety, zaś imprezę zakończy wspólne czytanie wiersza „Paweł i Gaweł” przez wszystkich zgromadzonych uczestników.

Lokalizacja