Menu rozwijane

Wadowice (województwo małopolskie)

Wadowice, Zakład Karny w Wadowicach, ul. Trybunalska 8, g. 14:00-15:30

Powiat wadowicki przy współpracy z Zakładem Karnym w Wadowicach organizuje powiatowe uroczystości w ramach akcji „Narodowe Czytanie” w Zakładzie Karnym w Wadowicach. Akcja ta będzie skierowana do osób przebywających w tutejszym Zakładzie. Osoby pozbawione wolności, pracownicy Zakładu Karnego oraz przedstawiciele władz samorządowych będą czytać z podziałem na role utwór Aleksandra Fredry „Pro memoria” oraz wybrane fragmenty utworu „Dożywocie”. Czytaniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu, w skład którego wchodzą osoby skazane.

Lokalizacja