Menu rozwijane

Tuchola (województwo kujawsko-pomorskie)

Plac Wolności – Rynek Tucholski, g. 13:00-14:00

Wspólne czytanie i słuchanie utworów Aleksandra Fredry odbędzie się w letniej kawiarence na tucholskim rynku. Dzieła poety czytać będą zaproszeni goście, przedstawiciele różnych środowisk, w większości znani mieszkańcy Tucholi. W tle rozbrzmiewać będzie muzyka Fryderyka Chopina. Na zakończenie przewidziano „Fredrowską zgaduj – zgadulę” z nagrodami. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa różnych wydań dzieł Aleksandra Fredry. Akcję „Narodowego Czytania” poprowadzą pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi, zaś patronatem medialnym obejmą ją lokalne media m.in. „Tygodnik Tucholski” i „Gazeta Pomorska”.

Lokalizacja