Menu rozwijane

Tarnawa (województwo małopolskie)

Tarnawa, Zespół Szkół w Tarnawie, g. 09:00-12:00

W Tarnawie odbędzie się wspólne czytanie wybranych utworów Aleksandra Fredry przy współudziale nauczycieli, uczniów i rodziców. Zaplanowano kameralne spotkanie na sali gimnastycznej. Zostaną wyeksponowane wszystkie utwory Fredry dostępne w bibliotece szkolnej.

Lokalizacja