Menu rozwijane

Suchowola (województwo podlaskie)

Suchowola, Kino „Kometa”, 6 września, początek g. 09:00

W Suchowoli Narodowe Czytanie zorganizowane zostanie w kinie „Kometa”, które zlokalizowane jest w centrum miasta. Do czytania zaproszone zostaną władze miasta, poetka oraz osoby znane w lokalnej społeczności.

Lokalizacja