Menu rozwijane

Strzelce Opolskie (województwo opolskie)

  1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna Strzeleckiego Ośrodka Kultury, Pl. S. Żeromskiego 7, g. 11:00
    W ramach akcji Narodowe Czytanie Miejska i Gminna Biblioteka przygotują publiczne czytanie utworu Aleksandra Fredry pt. „Śluby panieńskie”. Role zostaną podzielone pomiędzy reprezentantów władz samorządowych oraz pracowników instytucji kultury. Impreza zostanie otwarta przez zespół „Klik”, który zatańczy walca. Akcji towarzyszyć będzie prezentacja życia i twórczości pisarza oraz degustacja potraw staropolskich.
  2. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Powstańców Śląskich 3g. 10:00-14:00
    W czytaniu dzieł Aleksandra Fredry wezmą udział uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich podczas uroczystego apelu zorganizowanego na terenie szkoły. Dodatkowo uczniowie zapoznają się z pamiętnikami „Trzy po trzy”, a bibliotekarze wraz z kadrą nauczycielską przeczytają wiersze o charakterze humorystycznym oraz fragmenty księgi aforyzmów pt. „Zapiski starucha”. W Powiatowej Bibliotece Publicznej Powiatowego Centrum Kultury Zorganizowana będzie okolicznościowa wystawa książek oraz fotografii, przedstawiających autora i miejsca związane z jego życiem. Ponadto pokazane zostaną najbardziej znane adaptacje dzieł komediopisarza oraz formie prezentacji. W akcji udział wezmą władze samorządowe, uczniowie szkół, pedagodzy, przedstawiciele instytucji, seniorzy, stowarzyszenia, bibliotekarze oraz wszyscy chętni mieszkańcy.
     

Lokalizacja