Menu rozwijane

Sompolno (województwo wielkopolskie)

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Piotrkowska 8, g. 9.15-10.15

W Sompolnie uroczystości związane z akcją "Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro" odbędą się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Znane utwory Aleksandra Fredry czytać będą przedstawiciele władz miasta. Biblioteka zorganizuje również wystawę okolicznościową prezentującą życie i twórczość autora.

Lokalizacja