Menu rozwijane

Sicienko (województwo kujawsko-pomorskie)

Sicienko, plac przy stadionie sportowym, g. 15:00-01:00

Narodowe Czytanie wplecione zostanie w program Pikniku Dożynkowego. Przewidziano w nim m.in. tradycyjny obrzęd chleba, występy zespołów muzycznych, rozstrzygniecie konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie, wręczone zostaną również Statuetki Siewcy za wybitny wkład na rzecz rozwoju Gminy Sicienko. Fragmenty utworów Aleksandra Fredy czytać będzie Wójt Gminy, Przewodniczący Komisji Kultury i Spraw Obywatelskich Rady Gminy oraz pracownicy domów kultury i świetlic.

Lokalizacja