Menu rozwijane

Ścinawa (województwo dolnośląskie)

Ścinawa, Centrum Turystyki i Kultury, ul. T. Kościuszki 1, 6 września, g. 10:00-12:30.

Na początek zostanie przedstawiona idea Narodowego Czytania oraz sylwetka Aleksandra Fredry (prezentacja multimedialna uwzględniająca zdjęcia i rękopisy). Następnie odbędzie się czytanie wybranych utworów na scenie przez zaproszonych gości, a na zakończenie uroczysty marsz Fredrowski (wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście wezmą udział w przemarszu z CTiK pod pomnik w parku).

Lokalizacja