Menu rozwijane

Sarnowo (województwo warmińsko-mazurskie)

 Sarnowo, Gminna Biblioteka Publiczna Kozłowo- Filia Biblioteczna w Sarnowie, g. 15:00-16:00

Akcja Narodowe Czytanie rozpocznie się od przypomnienia życiorysu i twórczości Aleksandra Fredry, następnie zaprezentowane zostaną wybrane utwory autora. Do udziału zostali zaproszeni mieszkańcy.

Lokalizacja