Menu rozwijane

Puszczykowo (województwo wielkopolskie)

Puszczykowo, Rynek, 7 września, g. 12:00-14:00

W Puszczykowie w ramach ,,Narodowego Czytania” odbędzie się czytanie bajek Aleksandra Fredry przez dzieci i młodzież. Ponadto znani mieszkańcy miasta będą czytać fragmenty ,,Ślubów panieńskich”. Odbędą się także warsztaty plastyczne, w ramach których przygotowane zostaną ilustracje do ulubionych wierszy poety oraz kiermasz książek używanych.

Lokalizacja