Menu rozwijane

Przybysławice (województwo małopolskie)

Przybysławice, Dziedziniec Zamku w Korzkwi, 9 września, g. 9:00-10:30

Uroczystość będzie miała miejsce na dziedzińcu Zamku w Korzkwi, gdzie zostaną odczytane fragmenty słynnego dzieła A. Fredry – "Zemsty". Imprezie będzie towarzyszył konkurs recytatorski, podczas którego uczniowie gimnazjum będą mogli zadeklamować swój ulubiony fragment tej komedii. Spośród uczestników konkursu zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma nagrodę książkową.

Lokalizacja